Logg inn

40 000 i Teft-midler til Fit4U

Fit4U har motatt 40 000,- i form av TEFT-midler fra Sparebanken Møre.
I tildelingsbrevet ståre det bl.a.:
Vi ønsker å verdsette gode idéer og prosjekt som er med på å gjøre lokalmiljøet vårt til et attraktivt sted å bo og leve. Dette synes vi Vestnes Varfjell Idrettslag bidrar til.

Sparebanken Møre har derfor gleden av å tildele prosjektet Treningsutstyr kr 40.000,-

Vestnes Varfjell m/ Fit4U takker for støtten!